INFORMACJE

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.(załącznik nr 1). Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariacie Szkoły.
 2. Zgłoszenia składa się w sekretariacie szkoły w okresie od 1.02.2019 r. do 08.02.2019r.
 3. Do klasy pierwszej mogą być przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 2). Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji , kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020:
  • deklarację składa się do Dyrektora na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr l.
  • deklaracje składa się od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
  • niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie oznacza rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
 2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 składają wniosek o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2. Wniosek można pobrać w sekretariacie Szkoły.

ZEBRANIE Z RODZICAMI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 09.01.2019 R /ŚRODA/
W GODZ. OD 15:30 DO 17:00.

ZAPRASZAMY!!!

Z głębokim smutkiem i  żalem zawiadamiamy o śmierci  Pani Haliny Faltyn – nauczyciela, wychowawcy, koleżanki.

Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć zawsze jest – dla tych, którzy zostają – trudnym pytaniem, na które nie jesteśmy przygotowani.

Dla wielu z nas, także i dla mnie, jest to bardzo bolesne doświadczenie.

Dziś nasze współczucie okazujemy  wszystkim, których ta śmierć dotknęła, łącząc się w smutku, żalu  i  modlitwie.

 

Pogrzeb Ś. P. Haliny Faltyn

odbędzie się dnia, 12 grudnia 2018 r. o godz. 14:00

w kościele Parafialnym w Szczawie.

Paweł Talar dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

ZEBRANIE Z RODZICAMI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28.11.2018 R /ŚRODA/
W GODZ. OD 15:00 DO 16:30.

ZAPRASZAMY!!!