KONKURSY

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY ”BOMBKA CHOINKOWA”

CELE KONKURSU:

  • Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej.
  • Przybliżanie tradycji bożonarodzeniowych.
  • Twórcza organizacja wolnego czasu w rodzinie.

REGULAMIN KONKURSU:

1.Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

  1. Uczestnicy wykonują jedną przestrzenną pracę plastyczną- bombkę choinkową.
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną i powinny posiadać „zawieszkę”.

4.Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem autora oraz klasą.

KATEGORIE:

I   kategoria - rodzinna (prace wykonane wspólnie przez dzieci  wraz z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem) - grupa przedszkolna, klasy od „0”- 3

II  kategoria - klasy 4-6

III  kategoria - klasy 7 i 8 oraz III gimnazjum

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 18.12.2018r. do godz. 15.00

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas akademii świątecznej.

ORGANIZATOR KONKURSU: ŚWIETLICA SZKOLNA I SAMORZĄD SZKOLNY

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. CZEKAJĄ NA WAS ATRAKCYJNE NAGRODY!!